Bemutatkozás

A Dr. Jány Ügyvédi Iroda magyar és külföldi gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek számára nyújt teljes körű jogi szolgáltatást a tágabb értelemben vett polgári jog és gazdasági jog területén.

Célunk olyan magas színtű és naprakész jogi tanácsadás biztosítása, amely lehetővé teszi ügyfeleink gyors és hatékony kiszolgálását.

Hisszük és valljuk, hogy a jogi ügyek sikeres ellátásának egyik záloga az ügyféllel kialakított személyes és őszinte kapcsolat, ezért fontos számunkra ügyfeleink problémáinak, élethelyzetének, körülményeinek minél teljesebb megismerése.

  • Irodánk folyamatos együttműködésben áll könyvelőkkel, adótanácsadókkal, ingatlanforgalmi szakértőkkel, bankokkal, valamint külföldi ügyvédi irodákkal és gazdasági tanácsadó társaságokkal.
  • Az iroda kapcsolatrendszere lehetővé teszi az országon belüli és a határokon átívelő jogi problémák hatékony, gyors és magas színvonalú rendezését.
  • A Dr. Jány Ügyvédi Iroda alapítója, Dr. Jány Attila a Budapesti és Bécsi Ügyvédi Kamara tagja. Ausztriában európai közösségi jogászként rendszeresen ellátja magyar gazdasági társaságok és magánszemélyek jogi képviseletét az osztrák bíróságok és hatóságok előtt, közreműködik továbbá ausztriai cégalapításban és ingatlan-befektetések lebonyolításában.

A Dr. Jány Ügyvédi Iroda szoros együttműködést alakított ki a Német Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetségével. A Nagykövetséghez jogi kérdéseikkel forduló német magánszemélyek és gazdasági társaságok, mint a Nagykövetség által hivatalosan ajánlott ügyvédi irodától kérhetnek, és számos esetben kérnek is segítséget hazai jogi, elsősorban a polgári jog (ingatlanügyek, öröklés, követelések behajtása), családjog (apasági perek, gyermekelhelyezés) és büntetőjog körébe tartozó kérdésekben.

  • Az iroda több külföldi ügyvédi irodával alakított ki együttműködést.
  • A német és osztrák partnerekkel történő együttműködés folyamatos információcserét, tájékoztatást tesz lehetővé a német, osztrák és magyar jogi és gazdasági környezetet illetően, továbbá biztosítja, hogy az iroda mindig naprakész jogi tudással álljon ügyfelei rendelkezésére. Ez a szoros együttműködés segíti a magyar állampolgár, ill. gazdasági társaság ügyfeleinket abban, hogy Németországban, ill. Ausztriában megfelelő jogi tanácsadást vehessenek igénybe.
  • Az ügyvédi iroda nem csak nemzetközi ügyvédekkel alakított ki együttműködést, hanem a gazdasági életben működő egyéb szereplőkkel is.
  • Az ügyvédi iroda tagja a mintegy 28 ország 200 ügyvédi irodáját tömörítő ADVOLEX nemzetközi ügyvédi szervezetnek. Ez a nemzetközi hálózat biztosítja számunkra a szakmai hátteret mindazon ügyekben, amelyekben más államok jogát kell alkalmazni, ill. azokban az esetekben, ahol ügyfeleink képviseletét más államokban kell ellátnunk.
  • Irodánk a legkorszerűbb infrastruktúrával (az ország valamennyi cégbírósági és földhivatali adatbázisához való közvetlen hozzáféréssel) biztosítja a gyors és magas színvonalú ügyintézést.
  • Magyar, német és angol nyelvű ügyintézéssel állunk kedves ügyfeleink rendelkezésére.

Kérjük, tekintse meg Irodánk részletes bemutatkozását a következő oldalakon.