Eljárások

Peres –és egyéb hatósági eljárások

  • Polgári jogi perek (szerződésekből eredő jogviták, családjogi viták)
  • Gazdasági jogi perek (gazdasági társaságok közötti szerződésekből eredő viták és elszámolási kérdések)
  • Munkajogi perek
  • Kártérítési viták
  • Közigazgatási eljárások
  • Fizetési meghagyásos eljárások
  • Gyámhatósági eljárások