Jogérvényesítés

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése (közreműködés pert megelőző, perbeli, ill. peren kívüli egyezségek, részletfizetési megállapodások megkötésében, fizetési felszólítások és fizetési meghagyások készítésében, felszámolási eljárások, ill. peres eljárások indításában az adósok ellen.)