Családjog

Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, rokon és gyermektartással, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással összefüggő jogi képviselet és tanácsadás,

  • okiratszerkesztés
  • házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet
  • örökbefogadás